Telefón
tel. 044 / 5525984
Mobil
mobil 0908 / 926 351
E-mail
e-mail: predaj@ggt.sk
  e-shop: www.eshop-gastro.eu
prejsť do eShop-u Kontakt
Naša ponukaNEWSLETTER
Dostávajte novinky na Váš e-mail

Madel Acido Muriatico 33%

Obsah: 1000 ml

 

Čistící prostředek na WC. Pozor žiravina!


Použití: Na rozpuštění silných usazenin se používá přípravek nezředěný.  K mytí WC se používá přípravek zředěný.


Pozor: nepoužívejte s jinými čistícími prostředky - možnost uvolňování nebezpečného plynu-chlóru. 32-33 % roztok kyseliny chlorovodíkové.


Návod na otevření: Zmáčknout vnitřní část a otočit.


Likvidace obalu: Po vypláchnutí vodou lze likvidovat s běžným odpadem.


Složení: Obsahuje 32-33 % roztok kyseliny chlorovodíkové! (CE N. 231-595-7).


Bezpečnostní upozornění: Způsobuje poleptání, dráždí dýchací orgány. Uchovávejte uzamčené mimo dosah dětí. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, necítíte-li se dobře ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo značení. Nesměšujte s Candegginou, ani jinými čistícími prostředky, hrozí chemická reakce s vývojem nebezpečného plynu. Výrobek uchovávejte na dobře větraném místě a ve stínu.
C žíravý.

© 2010 Gastro Glass Tatry, s.r.o.
frage / internetové aplikácie