Telefón
tel. 044 / 5525984
Mobil
mobil 0908 / 926 351
E-mail
e-mail: predaj@ggt.sk
  e-shop: www.eshop-gastro.eu
prejsť do eShop-u Kontakt
Naša ponukaNEWSLETTER
Dostávajte novinky na Váš e-mail

Stura Facile

Obsah: 1000 ml

 

Čistič odpadů s obsahem kyseliny sírové 66 Bé. Pozor! Žíravina!


Přípravek je určen k pročištění pouze plastových a keramických odpadů umyvadel, sprch, WC, kanalizace apod., ucpaných tuky, mýdlem, vápenitými usazeninami, vlasy, papírem, vložkami, hadrem. Při používání je nutné vyloučit styk s kůží a vniknutí do očí. Do přípravlu nikdy nepřilévat vodu, nebezpečí vystříknutí a poleptání.


Návod k použití: Přípravek je nutno nalít přímo do odpadu, vyloučit kontakt kyseliny s povrchem umyvadla, vany či kovu, apod. Přípravek nalévejte velmi pomalu a postupně v doporučeném množství a nechejte působit dle níže uvedeného schématu. Teprve poté (za 15 až 30 minut) propláchněte velkým množstvím vody. Při manipulaci používejte gumové rukavice, chraňte oči a obličej ochranným štítem. Nenakládejte se obličejem nad čištným odpadem. Přestane-li kyselina vytékat z lahve, lahev nemačkejte, ale dejte ji do svislé polohy, aby se mohl samovolně nasát vzduch.

 

                         umyvadla a sprchy        WC           kanalizace
dávka v ml ....................150 ...................300 ......... 500 a více
doba působ. v min. ...... 15 .................... 25 ........... 30 a více

Preventivně lze používat 1 krát týdně poloviční dávku.

 

Upozornění: Nachází-li se místo ucpání (blok odtoku) odpadu mezi výlevkou a sifonem, je nutné nejdříve tento blok mechanicky odstranit a teprve poté použít Sturafacile. V případě nedodržení přesného postupu (pomalu a postupně vlévat určenou dávku pouze do odpadu), možnost vybublání směsi kyseliny a vody, která pak může poškodit okolí vtoku, obzvláště barevné plasty a smalty! NEPOLÍT OKOLÍ ODPADU!


Návod k otevření obalu: Bezpečnostní uzávěr stisknou směrem ke dnu a současně otáčet.


Likvidace obalu: Prázdný a poté vodou vypláchnutý obal lze likvidovat s běžným odpadem.


Pozor: Vodu lze vlévat do obalu až po jeho úplném vyprázdnění.


Bezpečnostní opatření: Při potřísnění odstranit znečištěný oděv a zasažené místo omývat velkým množstvím vody a nakonec umýt mýdlem. Při zasažení oka neprodleně vyplachovat alespoň 10 až 15 minut proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc. Při požití ihned vypít 1/2 l vody nebo mléka. Zvracení nevyvolávat, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tel. toxikologického centra: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.


R35 Způsobuje těžké poleptání. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. S27 Okamžitě odložte kontaminované oblečení. S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
C žíravý

© 2010 Gastro Glass Tatry, s.r.o.
frage / internetové aplikácie